sisene

Agronoomia 2021 veebikonverents 11.03.2021 kell 10:00

Konverents toimub Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus“ toetuse (meede 1.1) raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.
Konverentsi korraldab Eesti Taimekasvatuse Instituut koostöös Eesti Maaülikooliga

Lahtrisse sisestage e-postiga saadud kood.
Kood